WISPLAN voor vwo wiskunde
editie    docent    leerling   scorm   links   contact

Tien redenen waarom wij op het Cygnus Gymnasium dit extra digitaal materiaal
gebruiken bij Moderne Wiskunde en Getal en Ruimte.

  1. Het maakt het gebruik van computers en smartboard zinvol(ler); je benut volop de meerwaarde ervan.
  2. Meer variatie (het doorbreekt de sleur van sommetjes maken)
  3. Meer accent op inzicht (zonder te bezuinigen op het inslijpen van vaardigheden).
  4. De digitale opgaven zijn met random getallen (opgaven dus vaker te maken, maatwerk)
  5. Niet alleen goed/fout reacties maar ook intelligente feedback (computer als hulpdocent)
  6. Controle van tussenstappen (directe feedback)
  7. Registratie van leerlingenwerk (scores per klas, maar ook per leerling op detailniveau)
  8. Mogelijkheid tot digitaal toetsen (minder nakijktijd)
  9. Meer ruimte voor onderzoekend leren (recept maken in plaats van recept volgen)
  10. Meer openingen voor samenwerkend leren ("je gedachten onder woorden brengen").

Meer achtergrond informatie in deze powerpointpresentatie: ICT in het wiskunde onderwijs

Per klas is er voor de onderbouw bij Getal en Ruimte ook een motivatie bij de plan van
aanpak per hoofdstuk (ed. 2003). Voor Moderne Wiskunde is deze in wording.

G&R editie 2003 MW 9e editie
klas 1 vwo
klas 2 vwo
klas 3 vwo

klas 1 vwo
klas 2 vwo
klas 3 vwo