DIT Procententest klas 3v

leerling

toelichting

Deze test/toets verschilt nogal van 'normale' toetsen.
De getallen (en andere gegevens!) in de opgaven staan niet vast. Je kunt - als oefening - de toets, of een deel daarvan, opnieuw maken zonder dat je antwoorden al kent.
Je krijgt meteen te zien of je het antwoord goed hebt. Je kunt foute antwoorden verbeteren, en soms krijg je een aanwijzing.
Er wordt bijgehouden hoeveel tijd je aan de toets besteed hebt, en aan het eind krijg je een overzicht.
Het is verstandig om de toets een aantal keren te maken.
Type bij naaam de letter v als je verder wilt waar je gebleven was.
Succes !
Typ hieronder je naam

 

----
DITwis versie 5.1
door Gerard Koolstra
Procenten versie 28-01-08
door dpdykman@planet.nl en Gerard Koolstra