Hoofdstuk 8 Statistiek en procenten Planner klas G3x 2022/2023

Les Lesstof Huiswerk Toetsen, Deadlines, Opmerkingen
Les 1 8.1 1, 2, 5, 6, 7, U1, U2 DitWis Procententest
klas 3
Les 2 8.2 8, 9, 10, 11, 13, U3
Les 3 8.3 14, 16, 17, 18, 19, U4, U5
Les 4 8.4 21, 23, 24, 25, 26, U6
Les 5 8.5 29, 30, 32, 33, U7
Les 6

8.6

34, 35, 36, 37, 38

Les 7 Naslagwerk
statistiek
Bestudeer deel 1 Grafische voorstellingen
en deel 2 Centrum en spreiding
Nieuw: somfrequentiepolygoon en standaarddeviatie
Afsluiting statistiek in de Waterweek