Hoofdstuk 6 Goniometrie Planner klas G3X 2021/2022

Les Lesstof Huiswerk. Toetsen, Deadlines, Opmerkingen
Les 1 6.1 1, 2, 3, 5, 6, U1
Les 2 6.2 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, U2  
Les 3 6.3 15, 16, 17, 18, 19 U3  
Les 4 6.4 21, 22, 23, 24, 26, U4
Les 5 6.5 27, 29, 30, 31, U5  
Les 6 DitWis Gonio

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

B-wis Exactewaardencirkel
Les 7 6.6 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 B-wis Exactewaardencirkel
Les 8 Proefwerk hst 6 Proefwerk hst 6