Hoofdstuk 12A Zicht op toeval.   Planner klas G3X 2022/2023


Les Lesstof Huiswerk. Toetsen, Deadlines, Opmerkingen
Les 1 blz 126 Herleiden: 8, 9
Vergelijkingen 10, 11
 
Les 2 DWO Herhaling vergelijkingen (H12A WiAC)  
Les 3
blz 270 Vergelijkingen en ongelijkheden: 4, 5, 6, 7, 8, 9

Les 4 DWO  Herhaling ongelijkheden (H12A WiAC)  Stap 2 (schets) op papier, stap 1 en en 3 in de DWO
Les 5 blz 272
DWO
Wortels en machten: 10, 11, 12
Algebraïsche vaardigheden (H12A WiAC)
 
Les 6      
Les 7
DWO  Oefenproefwerk H11A
Toetsweek
Leren H11A + Vaardigheden H12A PW H11A en Vaardigheden (zie planner H12A)