Hoofdstuk 2. AA Parabolen.

Wat behandel je eerst: y = ax2+ bx +c of y = a(x-p)2+q
Het lijkt me dat met getal plusminus een veelvoud van een kwadraat (de topvorm), het eenvoudiger is om de vorm van een parabool te verklaren dan met de abc vorm. In klas 2 al uitgebreid ter sprake gekomen.
MW kiest om te beginnen met de abc-vorm, wij niet, wij nemen juist de topvorm als startpunt. Vanuit de topvorm zullen we, met o.a. oppervlakte algebra, andere gedaantes van parabolen onderzoeken.
Kortom:H2 uit het boek doen we niet; daarvoor in de plaats stencils AA parabolen, aangevuld met enkele computerpractica.

Eerst voorkennis kwadratische vergelijkingen ophalen (kwadraat = getal en product = 0). Dat kan goed met de digitale toets uit klas 2. Let wel dat opgave 10 hierin geen gehele uitkomsten heeft, maar toch met de som product methode opgelost kan worden (zie Moodle klas 2 hoofdstuk 11). Maar misschien is het nu leuker om de formule eerst in de topvorm te schrijven en daarna kwadraat is getal te proberen (een mooi bruggetje naar AA en voorproefje op kwadraatafsplisten hoofdstuk 4).

Daarna AA parabolen doen, inclusief de digitale opdracht Parabolen in vier gedaantes. Ter ondersteuning met Geogebra Parabolen in 4 gedaantes demonstreren. We sluiten AA af met het computerpracticum Parabolen raden (nu niet alleen in de topvorm maar in alle vier gedaantes).

2.5 uit het boek zou goede extra oefening zijn maar vanwege tijdgebrek geven we deze niet meer op als huiswerk. 

De extra B-wis opdracht die onder de planner staat, slaan we over omdat deze veel tijd vraagt en leerlingen door samenwerken of overnemen niet laten zien wat ze zelf kunnen. Als extra B-wis opdracht/cijfer kijken we naar de DWO en middelen we de percentages voor alle activiteiten bij dit hoofdstuk. 

.