Hoofdstuk 1 Lineaire en exponentiële functies.

In tegenstelling tot MW9 worden in H1 alleen lineaire en exponentiële functies behandeld. Wortelverbanden, gebroken functies en parabolen zijn eruitgehaald, die komen later aan de orde. 

Tot de macht nul, een breuk of negatief en herken je machten (voorheen in MW9 in H9) naar voren gehaald in dit hoofdstuk. Sluit goed aan. Dat moet kunnen. In klas 2 MW12 hebben de leerlingen al summier kennisgemaakt met de wetenschappelijke notatie, dus tot de macht nul, negatief en tot de macht een half (worteltrekken is niet vreemd voor ze. Het ligt voor de hand om exponentieel groei te koppelen aan procentuele groei, dus dit hoofdstuk is het moment om de Procententest klas 3 te doen met als slotvraag: bereken de gemiddelde procentuele groei over drie maanden als de drie opeenviolgende percentages per maand gegeven zijn. Voorheen (MW9) deden we dit in H3 bij statistiek.

Herken je machten is relevant voor wiskunde ABC en D, toch wordt dit de eerste B-wis opdracht, niet voor Magister, louter voor eigen administratie. Naast de B-wis opdrachten hanteren we vanaf H1 een dubbele normering bij proefwerken, tot de week waarin we advies moeten geven. Zie ook de info in Het B-wis document.

Naast de functienotatie heeft het boek ook aandacht voor andere notaties voor verbanden zoals 3x + 2y = 10. In klas 2 (9.6 Herleiden van formules) hebben ze hier al kennis meegemaakt  (y uitdrukken in x, formules schakelen met substitutie). Ook al is het verleidelijk substitutie en eliminatie als technieken bij het oplossen van een stelsel vergelijkingen uit te diepen, doen we dit nog niet. Komt uitgebreid aan de orde in de bovenbouw. Anders wordt het teveel.