WISPLAN voor havo/vwo wiskunde
editie    docent    leerling   scorm   links   contact

Plan van aanpak bij MW9 deel 3 vwo:1v 2v 3v

Zie het overzicht 3V voor links naar het digitale materiaal en bijbehorende voorbeeldplanners.
Maar ook 10 redenen om dit plan van aanpak te volgen!


H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12


Pas op: deze pagina wordt nu aangepast (2011-2012).

Hoofdstuk 1 Functies

Voorkennis opgave V3 wordt misschien niet goed herkend want formules herleiden in klas 2 summier aan bod gekomen.

1.1 Functie notatie niet helemaal nieuw want formules raden in klas 1 en 2 van de DWO maakt daar ook gebruik van.

1.2 In klas 2 (hoofdstuk 2) zijn de grafieken van
y = wortel x
y = wortel -x
y = - wortel x
y = -wortel-x
ook aangestipt. Vandaar dat we deze herhalen , nu ook met aandacht voor domein en bereik. Toen voor de 10, nu voor de voldoende.

1.3 In plaats van enkele opgaven uit 1.3 parabolen in topvorm herhalen. Komt terug bij functies raden in 1.6.
Bij opgave 4 en 5 van de Ditwis Parabolen in topvorm ook aandacht schenken aan de familiebanden en familieschetsen, dat is bij 19 en 20 erg moeilijk, vandaar dat we die overslaan.

1.4 Toevoegen de indeling:
Lineair wel en niet recht evenredig
Hyperbolisch wel en niet omgekeerd evenredig
en wat dat betekent voor de bijbehorende tabel, grafiek, formule en context.

1.5 bij asymptoten notaties HA: y=3 en VA: x=2 toestaan

1.6 extra is functies raden (lineair, parabolen in topvorm, wortelgrafieken en hyperbolen)
Niveau 2 vraag 2 in topvorm. Later In hoofdstuk 2 ook andere formules voor parabolen verkennen.

Gemengd en Complex kan samen gaan met een stukje voorlichting wiB.

Hoofdstuk 2 Kwadratische Functies

Voor de docent Hoofdstuk 2.

Wat behandel je eerst: y = ax2+ bx +c of y = a(x-p)2+q
Het lijkt me dat met getal plusminus een veelvoud van een kwadraat (de topvorm), het eenvoudiger is om de vorm van een parabool te verklaren dan met de abc vorm. In klas 2 al uitgebreid ter sprake gekomen.
MW kiest om te beginnen met de abc-vorm, wij niet, wij nemen juist de topvorm als startpunt. Vanuit de topvorm zullen we, met o.a. oppervlakte algebra, andere gedaantes van parabolen onderzoeken.
Kortom: § 2.1 en 2.4 doen we niet; daarvoor in de plaats stencils AA parabolen, aangevuld met enkele computerpractica.

Eerst voorkennis kwadratische vergelijkingen ophalen (kwadraat = getal en product = 0). Dat kan goed met de digitale toets uit klas 2. Let wel dat opgave 10 hierin geen gehele uitkomsten heeft, maar toch met de som product methode opgelost kan worden (zie Moodle klas 2 hoofdstuk 7). Maar misschien is het nu leuker om de formule eerst in de topvorm te schrijven en daarna kwadraat is getal te proberen (een mooi bruggetje naar AA en voorproefje op kwadraatafsplisten hoofdstuk 5).

Daarna AA parabolen doen, inclusief de digitale opdracht Parabolen in vier gedaantes. Ter ondersteuning met Geogebra Parabolen in 4 gedaantes demonstreren. We sluiten AA af met het computerpracticum Parabolen raden (nu niet alleen in de topvorm maar in alle vier gedaantes).

Vanaf 2.5 weer het boek volgen.


Hoofdstuk 3 Statistiek

 

Hoofdstuk 4 Zicht op toeval

 

Hoofdstuk 5 De abc-formule

 

Hoofdstuk 6 Nieuwe grafieken


Hoofdstuk 7 Goniometrie

 

 

Hoofdstuk 8 Ruimtefiguren

 

Hoofdstuk 9 Rekenen met functies

 

Hoofdstuk 10 Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden

 

Hoofdstuk 11A Rekenen

 

Hoofdstuk 11B Meetkundig redeneren
Hoofdstuk 12A Breuken en functies

 

Hoofdstuk 12B Breuken en functies

Breuken zonder brokken

Indien er nog tijd over is, breuken zonder brokken aanbieden. Bij het lesmateriaal bestaat ook een Worddocument met antwoorden en een Ditwis.