Hoofdstuk 6 Stelling van Pythagoras. Planner klas 2 MW12

Kennen                             Kunnen Begrijpen
 • rechthoekige driehoek
 • rechthoekzijden, schuine of langste zijde (hypotenusa)
 • stelling (bewezen vermoeden)
 • stelling van Pythagoras 
 • pythagoras schema
 • scherphoekige driehoek
 • stomphoekige driehoek
 • lichaamsdiagonaal
 • exact of benadering
 • met behulp van de stelling van Pythagoras als 2 van de 3 zijden bekend zijn de 3e uitrekenen.
 • met behulp van de stelling van Pythagoras de ontbrekende zijden uitrekenen als 1 van de 3 bekend is plus de verhouding van de andere twee.
 • de lengte van een lijnstuk op roosterpapier uitrekenen
 • bepalen of een driehoek met drie bekende zijden rechthoekig, scherphoekig of stomphoekig is.
 • rechthoekige driehoeken herkennen in de wereld om ons heen
 • lichaamsdiagonaal uitrekenen van een balk
 • hoogte van een piramide uitrekenen bij bekende ribben
 • minimaal 1 bewijs begrijpen waarom de stelling van Pythagoras klopt in alle rechthoekige driehoeken