Hoofdstuk 5 Kwadratische formules. Planner klas 2X 2022/2023

Kennen                             Kunnen Begrijpen
 • haakjes wegwerken
 • haakjes beminnen
 • gelijksoortige) termen 
 • factoren
 • rechthoekformule of productformule
 • stukjesformule
 • drieterm 
 • merkwaardige producten
 • parabool in topvorm    
 • top, nulpunten
 • variabelen
 • parameters 
 • kwadratische verband
 • kwadaratische vergelijking 
 • bordjesmethode
 • haakjes wegwerken zoals 
  a(b+c)= ab + ac
  (a+b)(c+d)= ab+ad+bc+bd
  (a+b)2=(a+b)(a+b)= a2+2ab+b2
  (a-b)2=(a-b)(a-b)= a2-2ab+b2
  (a+b)(a-b)= a2-b2
 • haakjes beminnen zoals
  a-(b+c) = a - b - c
  a-(b-c) = a - b + c 

  a-3(b+c) = a - 3b - 3c
  a-3(b-c) = a - 3b + 3c 
 • herleiden (korter schrijven)
 • aantonen dat voor iedere n geldt dat
  (n+1)(n+2) - n(n+3) = 2
 • bij een grafiek van een parabool de formule raden
 • bij een formule van een parabool de grafiek tekenen of schetsen 
 • context vragen bij een parabool in topvorm beantwoorden
 • formule parabool opstellen bij gegeven top en ander punt
 • parameters a, p of q uitrekenen als 2 van de 3 gegeven zijn in y=a(x-p)2+q
 • kwadratische vergelijkingen oplossen
 • waarom (a+b)2 niet gelijk is aan
  a2 + b2
 • rechthoekmodel en tabelmodel bij haakjes wegwerken
 • waarom 25 - 6a - 4a = 25 - 10a en niet 25 -2a
 • waarom 25 - (6a - 4a) = 25 - 2a en niet 25 -10a
 • verschil tussen grafieken schetsen en tekenen
 • dat kwadratische vergelijkingen 0, 1 of 2 oplossingen hebben