Hoofdstuk 3 Wortels. Planner klas 2 MW12

Kennen                             Kunnen Begrijpen
 • wortel
 • factoren
 • termen
 • exact
 • benadering
 • rekenregels voor wortels
 • onder één wortel brengen
 • wortels vereenvoudigen
 • wortels vermenigvuldigen
 • herleiden met wortels
 • op twee manieren uitleggen dat
  √3+√3= √12

 • waarom bij wortelrekenen sommige rekenregels wel gelden en sommige niet
 • waarom je geen wortel van een negatief getal kan nemen
 • waarom de uitkomst van een wortel altijd positief is
 • waarom
  √a x √a = a
 • waarom
  √3+√3= √12 
 • waarom
  10 - 6√3 - 2√3= 10 - 8√3 en niet 10 - 4√3