Hoofdstuk 2 Statistiek. Planner klas 2 MW12

Kennen                             Kunnen Begrijpen
 • verhoudingstabel
 • procent, percentage
 • cirkeldiagram, sectoren
 • hoek, graden
 • frequentie
 • frequentietabel
 • staafdiagram, lijndiagram
 • centrummaten
 • gemiddelde, modus, mediaan
 • steelbladdiagram, steel, bladeren
 • klasse, klassenmidden
 • klassenindeling, modale klasse
 • met behulp van een verhoudingstabel rekenen met procenten
 • van inclusief btw naar exclusief btw uitrekenen (en vice versa)
 • voor een cirkeldiagram percentages en hoeken uitrekenen
 • hoeken tekenen
 • cirkeldiagram tekenen, aflezen
 • een frequentietabel maken
 • mbv een frequentietabel gemiddelde berekenen en mediaan, modus bepalen
 • verschillende diagrammen aflezen, tekenen
 • klassenindeling maken en mbv de klassenmiddens gemiddelde berekenen.
 • in een klassenindeling de mediaan bepalen, modale klasse herkennen.
 • waarom je tussentijds moet oppassen met afronden
 • waar BTW berekeningen mis kunnen gaan
 • waarom bij cirkeldiagrammen de percentages en hoeken samen niet altijd precies op 100% of 360° uitkomen.
 • hoe je met de geodriehoek handig hoeken meet en tekent
 • waarom voor het bepalen van de klassenmiddens de werkelijke klassengrenzen nodig zijn.