Hoofdstuk 1 Lineaire verbanden. Planner klas 2 MW12

Kennen                             Kunnen Begrijpen
 • verband
 • kwartet: grafiek tabel formule en context 
 • lineaire verband, lineaire grafiek (rechte lijn), lineaire formule
 • startgetal, hellingsgetal
 • y = ax + b 
 • lineaire formule met haakjes
 • recht evenredig, niet recht evenredig
 • formule verticale lijn en horizontale lijn 
 • geldigheid van een formule 

 • een lineaire tabel herkennen en daarbij een formule opstellen
 • bij een lineaire formule een tabel maken en de grafiek tekenen
 • bij een context van een lineair verband een tabel, grafiek en formule opstellen
 • bij een lineaire grafiek (rechte lijn) een formule vinden, al dan niet via een tabel
 • bij een rechte lijn door twee punten een lineaire formule vinden 
 • een alternatieve formule vinden met of juist zonder haakjes
 • start- en helingsgetal bepalen bij een lineaire formule met haakjes 
 • een lineaire formule met haakjes zonder haakjes schrijven
 • waarom de grafiek van een recht evenredig verband door de oorsprong gaat en waarom de tabel daarbij een verhoudingstabel is.
 • waarom niet alle lineaire verbanden recht evenredig zijn.
 •  waarom het soms handiger is om een lineaire formule met haakjes te nemen