Hoofdstuk 7: Procentuele groei

Vergeet tot de macht nul niet, en tot de macht een negatieve exponent.
Kan goed aan de hand van regelmaat in rijtjes. Nodig om wetenschappelijke notatie beter uit te leggen dan het boek doet. Significantie verdient enige aandacht! 7 m is niet gelijk aan 70 dm en al helemaal niet gelijk aan 700 cm. Wetenschappelijke notatie maakt het mogelijk om daarmee rekening te houden. 700 cm = 7,00 x 10^2 m.
Drie voordelen van de wetenschappelijke notatie:
1. orde van grootte meteen duidelijk
2. invoeren van hele grote of kleine getallen op rekenmachine mogelijk
3. voldoet aan de regels van significantie.
Graag ook aandacht voor de EXP-knop op de RM.