Hoofdstuk 3: Wortels.

Les 1
Voorkennis ophalen geen overbodige luxe. Algebra vorig jaar in de verdrukking gekomen.
Verschil -3^2 en (-3)^2 goed ophalen en ook wat letterrekenen.

Les 2 (3.1)
Het heeft de mensheid eeuwen gekost om op het idee van wortels te komen, maar onze leerlingen doen er 1 lesje over.
Een manier om het verhaal in te leiden is met het verschil tussen een benadering en exact, en uitbreidingen van de verzamelingen N --> Z --> Q --> R --> C
1 : 3 = 0, 33 is een benadering, 1/3 exact
Naar analogie hiervan: ...^2 = 2 heeft 1,41 als benadering, √2 exact
Het antwoord op de rekenmachine is ook slechts een benadering, zet het maar cijferend onder elkaar.....

Les 3: Wat is waar (zie OLA: Online Leren Activiteit of Onderzoekend Leren Activiteit voor een mogelijke werkvorm).

Les 4 (3.2)
Uitleggen op 2 manieren waarom wortel 3 + wortel 3 = wortel 12
1. met rekenregel voor vermenigvuldigen
2. met definitie (zijde vierkant is wortel oppervlakte --> met tekening)
Zo ook op 2 manieren: wortel 5 + wortel 5 + wortel5 = wortel 45
Verder oefenen met herleiden

Les 5. (3.3)
Bewijs rekenregel √a x√b=√(axb) aan de hand van opgave 17

Les 6. (3.4)
Wortels vereenvoudigen (naast uitleg boek ook uitleggen met dubbele priemdelers)

Les 7. (3.6)
Gemengde op[drachten + DWO worteltest.
3.5 doen we dus later (bij LOI vergrotingen).

Les 8 proefwerk.