Hoofdstuk 2: Statistiek

H2 doen we slechts in 6 lessen, inclusief toets (SO,weging 2). 
Bij 2.1 mogen ze bij procentberekeningen mbv verhoudingstabellen de kolom 'via 1' overslaan, dus graag direct via de 'groeifactor'. Verder veel werktijd geven tijdens de lessen, anders wordt het snel te veel. Klassikale uitleg wellicht nauwelijks nodig. Opgaven tussen haakjes mogen ze op eigen risico overslaan.

Als toets geen proefwerk, maar een meerkeuze toetsje die 2 keer meetelt (SO). 12 vierkeuzevragen, heel punt eraf per fout (dus vier fout wordt een 6, negen fout een 1).

Met de twaalf vierkeuzevragen gaan we in hoofdstuk 12 uitrekenen wat de kans is op een voldoende als je alle vragen puur op de gok invult. (zie ook de blog hierover op http://wisplan.blogspot.com/2014_04_01_archive.html)