Aanwijzingen voor de docent klas 2 hoofdstuk 1.

1.1
Je zou een oude opgave uit het laatste proefwerk klas 1 op het bord kunnen zetten, bijvoorbeeld die over spaarlampen, waarin je bij een grafiek door (0,800) en (800,600) de formule L = 800 - 0,25t zoekt.
Dat is er eentje uit het kwartet context, tabel, grafiek, formule met de overgang: grafiek --> formule
- als aantal branduren is 0, net uit de doos, 800 lumen
-  200/800= 0,25 dus elk uur 0,25 lumen eraf.
Dus vind je L= 800 - 0,25t
- Goed uitleggen waarom niet 800/200: inputvariabele in uren dus ... per uur, dus delen door de uren.
- termen startgetal (als teller op 0) en hellingsgetal (steilheid) kun je alvast laten vallen.

1.2
Extra opdracht is bedoeld om lineaire formules met haakjes in de week te leggen. We willen ze meer dan alleen met het  standaardrecept y = ax + b laten kennismaken.
U2 komt later bij lijn door twee punten aan de orde.


1.3
De computeropdracht Lineaire formules raden is meer bedoeld om er "gevoel" bij te krijgen. 
Het resultaat van verkeerde pogingen is immers direct zichtbaar. Er wel bij vertellen dat het niet de bedoeling is dat ze meer dan één poging nodig hebben. Op een gegeven moment wordt het wenselijk dan wel noodzakelijk om een aanpak te noteren.

1.4
Bij 1.4 maak ik een schema waarin lineair gesplitst wordt in wel evenredig en niet evenredig. 

1.5
Vraag 7 en 8 van lijn door 2 punten uiteraard met standaardrecept start en hellingsgetal oplossen, maar ook alternatieven met haakjes zijn interessant. Bijvoorbeeld y = 5/3x -10 is ook te schrijven als y=5/3(x-9)+5 of als y=5/3(x-6) als je weet dat de lijn door (9,5) of (6,0) gaat.....
Opgave 9 en 10 van lijn door 2 punten lijken op opgave 38b (en 43+U2) uit het boek. Ik laat bij 10 weer zowel het standaardrecept zien als een snellere notatie met haakjes. Vraag wel even wat het hellingsgetal en startgetal zijn bij bijvoorbeeld de lijn y = 0,2(x-3)+8. 


Lineaire formules met haakjes bedoeld om ze nu met context de materie te laten begrijpen. Haakjes algebraïsch wegwerken is dit hoofdstuk nog niet de bedoeling. Startgetal kun je ook vinden door 0 in te vullen.

1.6
Gemengde opdrachten allemaal laten maken.