Hoofdstuk 8 & 9 Rekenen. Planner klas 1 MW12

Les Bron Huiswerk Toetsen, deadlines en bijzonderheden
Les 1 blz. 8
8.2
V2, V5
11, 12, 13, 15, 16

Boek 1B mee!

Les 2 8.2
8.3
18, U4
21, 22, 24, 25, 26, 28

Les 3 8.4
8.5
31, 32, 34, 35, 37
39, 40
Les 4 CP breuken
vermenigvuldigen
8.5
1, 2, 3, 4

42, 43
Antwoorden


Les 5 8.5
Delen
G1 Rekenen: Breuken

44, 45, U11
Bestuderen aantekeningen over delen.
Oefen in DWO Rekenen(oefenen) het onderdeel breuken totdat je 100 % goed hebt.
Les 6 SO Rekenen Breuken SO Rekenen Breuken
Les 7 CP bij Stroomdiagrammen

1, 2, 3, 4


Ditwis Stroomdiagram
Les 8 8.6
8.7
47, 49, 50, 51, 53, U14
55, 56
Les 9 9.5 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47
Les 10 PW hst 8 & 9
Leren hst 8 & 9 PW