Hoofdstuk 7 Woordformules. Planner klas 1 MW12

Les Bron Huiswerk Toetsen, deadlines en bijzonderheden
Les 1 blz. 205
7.1
V5
1, 3, 4, 6, 7, 8

Les 2 CP bij Algebra Pijlen Maak het hele computerpracticum af!
Algebra Pijlen maak je in de DWO .Klas1
Hulpdocument Verschoven tafels.
Les 3 DitWis Rijen
1, 2, 3, 4 Hulpdocument DitWis rijen.
Les 4 7.2
7.3
10, 12, 13, 14, 15
17, 18, 19
 
Les 5 7.3
7.4
21, 22, 24
25, 26, 28, 29, 30
Les 6 7.5
7.6
32, 34, 36, 37
38, 39, 42
les 7 7.6
blz. 209, 217, 225
43, 44
U1, U2, U5, U7
Les 8 PW hst 7
Leren hst 7 PW