Hoofdstuk 8 & 9 Rekenen. Planner klas 1 MW12

Kennen                             Kunnen Begrijpen
 • som, verschil, product quotiënt
 • kwadraat
 • macht, grondtal en exponent
 • tot de ... macht
 • kwadrateren (K)
 • machtsverheffen (M)
 • voorrangsregels: 1. ( )  2. MK  3. x :  4. + - 
 • breuken gelijknamig maken en helen eruit halen
 • bij machtsverheffen kunnen omgaan met breuken, mintekens en haakjes
 • decimale getallen optellen, aftrekken en vermenigvuldigen
 • breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en machtsverheffen, ook met "helen erin"
 • de voorrangsregels toepassen bij meervoudige bewerkingen door tussenstappen op te schrijven, nu ook met breuken en machten
 • percentage als breuk of decimaal getal schrijven en andersom
 • in een stroomdiagram berekeningen met breuken uitvoeren (een deel van een deel)
 • waarom je bij breuken vermenigvuldigen teller x teller gedeeld door noemer x noemer mag doen (met tekening)
 • waarom bij breuken delen je mag vermenigvuldigen met het omgekeerde
 • waarom (2+1/2) x (3+1/5) niet gelijk is aan (6+1/10) en en dat uitleggen met tekening.