Hoofdstuk 6 Verhoudingen. Planner klas 1 MW12

Kennen                             Kunnen Begrijpen
  • verhouding
  • verhoudingstabel
  • percentage, procent
  • schaal
  • met een verhoudingstabel aantallen of percentages berekenen
  • de schaal berekenen met een verhoudingstabel
  • een hoeveelheid in een bepaalde verhouding verdelen