Hoofdstuk 5 Lijnen en hoeken. Planner klas 1 MW12

Kennen                             Kunnen Begrijpen
 • passer
 • geodriehoek
 • evenwijdig
 • loodrecht, loodlijn
 • vierhoek; vierkant, rechthoek, ruit
 • diagonalen
 • afstand
 • cirkel, middelpunt, straal
 • hoek, benen, hoekpunt
 • rechte, scherpe, stompe en gestrekte hoeken
 • graden
 • tekentje hoek: L
 • koers
 • evenwijdige en loodrechte lijnen tekenen met een geodriehoek
 • afstanden meten van een punt tot een lijn en tussen twee evenwijdige lijnen
 • cirkel tekenen met een passer
 • hoeken kleiner en groter dan 180ยบ meten en tekenen
 • figuren met behulp van een passer en geodriehoek construeren; regelmatige zeshoek en driehoeken
 • regelmatige vijfhoek tekenen met een geodriehoek
 • koers meten en tekenen
 • waarom de afstand tussen punt en lijn loodrecht genomen wordt
 • hoe je je geodriehoek kan neerleggen om hoeken te meten en tekenen
 • welke getallen je moet nemen bij het aflezen van een hoek op je geodriehoek