Hoofdstuk 4 Grafieken. Planner klas 1 MW12

Kennen                             Kunnen Begrijpen
 • tabel
 • grafiek
 • assenstelsel, horizontale en verticale as
 • coördinaten
 • oorsprong
 • roosterpunten
 • lijn(stuk)
 • snijpunt
 • zaagtand
 • verband, grootheden en eenheden
 • 1e of x-coördinaat
 • 2e of y-coördinaat
 • (scheef) vierkant
 • diagonaal
 • rechthoek
 • een grafiek bij een tabel tekenen.
 • kiezen: grootste getallen op de assen, wel/niet zaagtand, stapgrootte, wel/niet vloeiend
 • assen benoemen; welke grootheden en eenheden moeten erbij staan?
 • de betekenis geven van het snijpunt van de grafiek met de horizontale en/of verticale as.
 • aflezen waar een grafiek stijgt, daalt of constant is.
 • voorspellen hoe een grafiek verder loopt.
 • een globale grafiek schetsen bij het vullen van een vaas (hoogte-tijd).
 • een scheef vierkant kunnen tekenen op ruitjespapier.
 • coördinaten uitrekenen van een ontbrekend punt van een scheef vierkant.
 • van een ver of tussenliggend punt op een rechte lijn de andere coördinaat uitrekenen.
 • wanneer een zaagtand wel of niet handig is.
 • welke grafiek bij een verhaal past.
 • hoe je de coördinaten van een hoekpunt van een vierkant berekent door dezelfde richting en afstand te gebruiken.
 • hoe je de coördinaten van een ver of tussenliggend punt op een rechte lijn berekent door met een vaste richting er in grote of kleine stappen naar toe te "lopen".