Hoofdstuk 3 Getallen Deel II. Planner klas 1 MW12

Kennen                             Kunnen Begrijpen
 • groter dan >
 • kleiner dan <
 • gelijk aan =
 • ongelijk aan ≠
 • gehele, positieve en negatieve getallen
 • tegengestelde
 • voorrangsregels:
  1. ( ) 
  2. x :   v.l.n.r.
  3. + -  v.l.n.r.
 • afspraak over hoe je tussenstappen opschrijft
 • lange deelstreep
 • verschil
 • twee positieve en/of negatieve getallen (inclusief breuken) met elkaar vergelijken door gebruik van de tekens =, ≠, < of >
 • optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met gehele negatieve getallen (uit het hoofd)
 • de voorrangsregels toepassen bij meervoudige bewerkingen door tussenstappen op te schrijven
 • wanneer bij meervoudige bewerkingen met + - x : ( ) tussenstappen apart of gelijktijdig gedaan mogen worden
 • hoe je som en verschil van 2 positieve en/of negatieve getallen als pijlen (vectoren) kunt voorstellen (som: kop aan staart; verschil: staart naast staart)
 • waarom de rekenregels voor x  : + - met positieve en negatieve getallen zijn zoals ze zijn.