Hoofdstuk 3 Getallen Deel I. Planner klas 1 MW12

Kennen                             Kunnen Begrijpen
 • natuurlijke getallen
 • tientallig stelsel
 • duizend, tienduizend, honderdduizend, miljoen en miljard
 • deler, deelbaar en veelvoud
 • (on)even
 • priemgetal
 • breuk, teller en noemer
 • groter dan/kleiner dan
 • decimaal getal
 • kgv en ggd
 • perfect getal (opg 46,blz 71)
 • natuurlijke en decimale getallen splitsen
 • een getal schrijven als een vermenigvuldiging van priemgetallen
 • alle delers van een getal bepalen
 • breuken vereenvoudigen
 • twee breuken vergelijken (>,<,=)
 • breuken schrijven als een decimaal getal (inclusief 'lastige' breuken als 4/7)
 • een decimaal getal afronden
 • kgv en ggd kunnen bepalen van twee getallen.
 • hoe je een staartdeling kan gebruiken om elke breuk te schrijven als een decimaal getal 
 • hoe je het kgv kunt gebruiken bij het optellen van breuken
 • hoe je de ggd kunt gebruiken bij het vereenvoudigen van breuken
 • KGV(a,b)= a × b ÷ GGD(a,b)