Hoofdstuk 2 Ruimtefiguren. Planner klas 1 MW12

Kennen                             Kunnen Begrijpen
 • (grens)vlakken, ribben, hoekpunten
 • draadmodel
 • uitslag, bouwplaat
 • boven-, voor-, zijaanzicht
 • kijklijn
 • Platonische & Archimedische lichamen
 • regel van Euler en weten wanneer die geldt
 • berekenen hoeveel ijzerdraad nodig is om een draadmodel te maken
 • uitslag herkennen en tekenen
 • boven-, voor- en zijaanzicht herkennen en tekenen
 • met behulp van kijklijnen het gebied kleuren dat zichtbaar is
 • met behulp van kijklijnen en aanzichten positie bepalen waar een foto genomen is
 • het aantal ribben en hoekpunten van (half)regelmatige figuren op twee manieren berekenen (Webquest)
 • controleren of de regel van Euler geldt; V+H=R+2
 • de berekeningen van het aantal ribben en hoekpunten van (half)regelmatige figuren (Webquest)
 • let op: de regel van Euler hoef je nog niet te begrijpen, alleen te kennen en kunnen