Hoofdstuk 12 Rekenen met variabelen. Planner klas 1 MW12

Kennen                             Kunnen Begrijpen
 • algebra
 • gelijksoortige termen
 • factoren
 • kwadranten
 • lineaire grafiek en formule
 • dalend en stijgend
 • kwadratische formule
 • parabool
 • machten
 • exponent, grondtal
 • herleiden (korter schrijven)
 • bergparabool en dalparabool
 • formules korter schrijven door gelijksoortige termen samen te nemen.
 • formules korter schrijven door factoren met elkaar te vermenigvuldigen.
 • bij formules gelijksoortige termen herkennen.
 • bij een lineaire grafiek een formule opstellen.
 • aan de formule zien of een lineaire grafiek stijgend of dalend is.
 • een kwadratische formule herkennen en er een grafiek (een parabool) bij tekenen.
 • onderzoeken of een punt op de grafiek ligt.
 • met (hogere) machten rekenen.
 • machten met hetzelfde grondtal vermenigvuldigen door de exponenten bij elkaar op te tellen.
 • voorrangsregels toepassen bij herleiden
 • het nut van herleiden uitleggen
 • met optellen en aftrekken gelijksoortige termen samennemen, erbij en eraf mag in willekeurige volgorde
  +3 - 2 zelfde als -2 +3 
  maar let op: 3 - 2 niet hetzelfde als 2 - 3
  Dus 25 - 6x - 4x = 25 - 10x en dus niet 25 -2x
  maar 25 - (6x - 4x) is wel 25 - 2x