Hoofdstuk 11 Oppervlakte en inhoud. Planner klas 1 MW12

Kennen                             Kunnen Begrijpen
 • metriek
 • grootheden, eenheden
 • lengte in meters (m)
 • oppervlakte in vierkante meters (m2)
 • inhoud in kubieke meters (m3)
 • milli, centi, deci, deca, hecto, kilo
 • liter
 • are, hectare
 • inlijsten
 • Omrekenen lengtematen
 • Omrekenen oppervlaktematen ook met (hect)are
 • Omrekenen inhoudsmaten ook met liters
 • Omrekenen met vreemde maten
 • de oppervlakte van een figuren berekenen d.m.v. inlijsten
 • de inhoud van een lichaam berekenen (met knippen of "inlijsten")
 • Waarom oppervlakte niet altijd lengte keer breedte is
 • Hoe je vreemde maten omrekent