Hoofdstuk 10 Formules en vergelijkingen. Planner klas 1 MW12

Kennen                             Kunnen Begrijpen
 • termen
 • gelijksoortige termen
 • variabelen
 • vergelijking
 • dubbele tabel
 • methode van het kleiner wordende verschil
 • inhalen en ontmoeten
 • omslagpunt
 • oplossen, oplossing
 • bordjesmethode
 • weten wat je wel en niet noteert bij vergelijkingen oplossen
 • formules korter schrijven
 • gelijksoortige termen herkennen
 • formules vereenvoudigen
 • uitkomst berekenen bij een formule
 • onbekende waarde berekenen bij een formule waarvan de uitkomst bekend is; vergelijking oplossen met bordjes
 • je houden aan de juiste notatie afspraken bij het oplossen van een vergelijking
 • formule vinden bij grafiek, tabel of context
 • omslagpunt berekenen met inhalen of ontmoeten
 • met verschilformule is nul het omslagpunt vinden
 • berekenen wanneer het verschil van 2 formules een bepaalde waarde heeft
 • waarom bijvoorbeeld de formule 
  y=2(x-15)
   de x-as snijdt in (15,0)
 • waarom bijvoorbeeld de formule
  y=2(x-20)+10 door (20,10) gaat
 • y=2x-30 de y-as as snijdt in (0,-30)
 • waarom de 3 formules hierboven gelijkwaardig zijn
 • dat er dus verschillende formules bestaan voor dezelfde rechte lijn
 • van twee formules het snijpunt vinden als het verschil 0 is
 • verschil tussen een formule en een vergelijking