Hoofdstuk 6 Verhoudingen

Doordat alles zonder rekenmachine berekend kan worden, lijken de eerste twee paragrafen op Rekenen Verhoudingen. We gaan daarom ook snel door de eerste twee paragrafen heen. Ook de rest van het hoofdstuk kent zonder rekenmachine weinig diepgang en zal dus snel worden doorgewerkt. Tot slot zal het worden afgesloten met een so met daarin zowel Rekenen Verhoudingen als de stof van hst 6.