Hoofdstuk 4 Grafieken

Het boek kan bij dit hoofdstuk voor het grootste deel worden gevolgd, alleen DitWis coördinaten wordt toegevoegd en de opdracht Scheef vierkant die nodig is om de DitWis te kunnen maken. Eerder werd deze opdracht in het hoofdstuk ervoor gemaakt, tegelijkertijd met het leren van de kenmerken van een vierkant en rechthoek. In paragraaf 4.2 wordt ervan uitgegaan dat leerlingen weten wat rechthoek, vierkant en diagonalen zijn, maar dit komt pas in paragraaf 5.1 aan de orde. Met behulp van de opdracht Scheef vierkant kunnen we dit onder de aandacht brengen. Begrippen als evenwijdig en loodrecht komen ook pas aan de orde in H5, maar met behulp van "zelfde richting", "zelfde kant op", "niet scheef maar recht op elkaar" kun je het wel. verduidelijken. Recht en evenwijdig mogen uiteraard wel genoemd worden, maar is geen voorkennis. Ik leg het soms uit met legoblokjes: als je twee rechthoekige legoblokjes een kwart slag gedraaid tegen elkaar legt dan staan de diagonalen automatisch ook recht op elkaar.