Hoofdtuk 2: Ruimtefiguren

Les 1 natuurlijk de namen langs en voorstellen. Daarna aandacht voor:
- ELO. Thuis login als gast mogelijk. Adres moodle.cygy.nl laten opschrijven. 
- G1 Wiskunde laten zien met planner
-Uitgebreid huiswerk laten noteren: wi op juiste regel en huiswerk erachter op één regel.

 Document "Hoe doe je wiskunde" bespreken over meerdere lessen.
- bespreken wat ze mee moeten nemen
- verzorging en maakwerk bespreken (VOC uitstellen tot hoofdstuk 3; WUT bijvoorbeeld met je leeftijd laten raden)
- nakijken waarschijnlijk bewaren voor de volgende les.

Les 2.
- Structuur boek bespreken (schaartje +werkbladen toelichten; of zelf laten overnemen of stencils uitdelen
- hoe nakijken
- weer uitgebreid samen huiswerk opschrijven
- laten werken aan huiswerk + langslopen
- veel aandacht voor de schriften 
- maximaal 30 min huiswerk; op tijd naar bed

En verder...

  • De webquest gaat richting onderzoekend leren, ook al ligt de oplossing al klaar in een digitale bureau-la (achter een wachtwoord). T/m de voetbal klassikaal. Huiswerk: 1e les webquest lezen; 2e les vragenronde, manier van inleveren uitleggen + werken aan opdracht.  Het in elkaar zetten is niet verplicht, want dat kost te veel tijd (mag wel voor een bonuspunt). Heel goed de tijd bewaken dus! 
  • Samen kennen kunnen begrijpenlijst maken. Vanwege krapte tijd helaas geen extra les voor de kkb lijst + Test jezelf.
  • Webquest telt 1x mee, succes so (succes opdracht). Meeste leerlingen halen een 8 of hoger. Je ziet al vrij snel welke leerlingen het op eigen kracht niet lukt. Gaarne helpen, niet afrekenen. Desnoods na meerdere pogingen toch nog een slecht resultaat: Magister leeg laten en contact opnemen met ouders.
  • Eerste proefwerk over H2 wel nakijken en van korte feedback voorzien. Leerlingen met minder dan 24 pt verplicht laten verbeteren. Op toets noteer je dan "Nog niet voldoende", na reparatie: "Akkoord, een 6". Cijfer krijgt weging 0 in Magister. Pw dient als oefentoets. Vanaf H3 tellen PW 4x mee, SO's 2x. Geen (collectieve)  herkansingen meer.

Opmerkingen en evaluatie na 17/18

  • Fout (uitwerkingen)boek: 29b verkeerde plaatje
  • Opgave 15 kost veel tijd en gaat zijn doel voorbij, beter een uitslag met gekleurd deel  zoals bijvoorbeeld E3.
  • Proefwerk was lastig, niemand een 10, alle vragen zijn goed beantwoord, maar niet door één en dezelfde leerling. Eventueel nog meer oefenen met 'scheve' aanzichten zoals bij opgave over zeshoek in de kubus.