Hoofdstuk 10 Formules en Vergelijkingen

Dit hoofdstuk is een combinatie van de oude (MW9) hoofdstukken 8, 11 en 12.

De eerste drie paragrafen gaan over formules vereenvoudigen en gebruiken. Daarna gaat het boek over op vergelijkingen oplossen met behulp van de bordjes methode.

Voordat wij daarmee doorgaan gaan we eerst nog in op de methode van het kleiner wordende verschil (inhalen en ontmoeten) met behulp van dubbele tabellen en de verschilformule in het extra materiaal Verbanden vergelijken. Helaas doet Stroken met Etiketten het niet meer en heb ik dit CP dus moeten vervangen door een practicum zonder computer waarin ze zelf tabellen maken en vergelijken. Om werk te besparen heb ik al wel tabellen gemaakt die ze alleen nog hoeven in te vullen. Om met deze methode te oefenen was de DitWis Vergelijken leuk, maar niet te doen zonder rekenmachine. Om het gebruik van de rekenmachine toch nog uit te stellen (net als het boek), heb ik de opgaven met gemakkelijke getallen als oefeningen bij Verbanden vergelijken toegevoegd. Ook heb ik een antwoordmodel gemaakt, zodat leerlingen de opgaven kunnen nakijken. 

Tot slot kunnen de leerlingen oefenen met de bordjesmethode in de DWO, zodat in de paragrafen 10.4 en 10.5 opgaven kunnen worden overgeslagen.