Het B-wis Document

Naast de gewone voorlichting over wiskunde A, B, C en D bieden wij bieden in klas 3 een extra B-wis programma aan om:

 • leerlingen voor te lichten over wiskunde B
 • leerlingen voor te bereiden op wiskunde B
 • leerlingen te werven voor wiskunde B
 • leerlingen te waarschuwen voor wiskunde B
 • leerlingen extra uit te dagen met wiskunde B
 • leerlingen te kunnen adviseren of ze wel of niet wiskunde B moeten kiezen

Als je zeker weet dat je geen wiskunde B gaat kiezen, dan hoef je niet deel te nemen aan het B-wis programma. Je krijgt dan uiteraard een negatief B-advies, ook als je onderweg afhaakt. Als je wel wiskunde B wilt kiezen of als je nog twijfelt, dan doe je verplicht mee aan het B-wis programma. Het B-wis programma onderscheidt zich van wiskunde A en C door een hoger tempo, een hoger abstractieniveau of een vroegere behandeling van het onderwerp. Zo is de eerste B-wis opdracht (herken je machten) relevant voor wiskunde A, B, C en D maar door het pittige niveau krijg je daar wel een apart B-wis cijfer voor.


De hoofdstukken die meedoen in het B-wis programma zijn H1, H2, H4, H5 en H6. De proefwerken krijgen een dubbele normering: N/B. Het N-cijfer voor de schuine streep vloeit voort uit een normale normering; het B cijfer na de schuine streep uit een B-normering. Het N-cijfer telt mee voor je overgangsrapport, het B-cijfer niet.

H3 (Kansregels ipv Vlakke figuren) heeft geen B-wis. In dat hoofdstuk proberen we met het onderwerp kans enkele verschillen tussen WiA, WiC en WiD duidelijk te maken. Kans zit niet in het wiskunde B-programma. Vandaar dat we in de onderbouw hier - meer dan het boek doet - aandacht voor hebben. 


Samen met de B-cijfers voor extra B-wis opdrachten, vormt het B-wis gemiddelde de basis voor een advies. Een onvoldoende B-wis gemiddelde betekent meestal een negatief advies, een voldoende B-wis gemiddelde een positief advies, maar een en ander hangt natuurlijk ook af van je rapportcijfer en de indruk die je wiskundedocent van jou heeft. Alle B-wis cijfers tellen even zwaar mee.

De B-wis cijfers zijn met name bedoeld om ook zelf een idee te krijgen of je het niveau aankan en of je bereid bent je (extra) in te spannen voor een voldoende resultaat.

Hieronder volgt een overzicht van de te maken B-wis opdrachten.

 • Bij hoofdstuk 1: B-wis Herken je machten
 • Bij hoofdstuk 2: B-wis parabolen
 • Bij hoofdstuk 4: B-wis afleiding abc-formule
 • Bij hoofdstuk 5: B-wis wortels
 • Bij hoofdstuk 6: B-wis exacte waarden cirkel

Vanaf hoofdstuk 7 kijken we goed of je de juiste keuze hebt gemaakt.

Vanaf hoofdstuk 11 is definitief bekend welk profiel je gekozen hebt en welke wiskunde je gaat volgen. Volg je de wiskunde A stroom, dan doe je H11A en H12A; volg je B-stroom, dan doe je H11B en H12B.
Leerlingen die wiskunde C kiezen, volgen de A stroom.

Heel veel succes.