Hoofdstuk 2 Gelijkvormige driehoeken Planner klas G3b 07/08

Les Lesstof Huiswerk Toetsen, Deadlines
  2.1 A B 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 
  2.2 A

10, 11 ,12, 14
 
  2.2 B
15, 16, 17, 19, 20,

  2.2 B
21, 22, 23, 24, 26  
  2.3 A 29, 30, 31, 32 SO 2.1 + 2.2

 

2.3 B C 33, 34, 35, 37, 38  

 

2.3 D  41, 42, 43, 44

 

2.4 A B
47, 48, 49, 52, 53,  

 

2.4 C 54, 55, 56, 57, 58, 59  

 

Uitwerkingen D toets Leren H2 Proefwerk H2