Hoofdstuk 1 Lineaire verbanden   Planner klas G3B 07/08

Les Lesstof Huiswerk Toetsen, Deadlines, Opmerkingen
  Vergelijkingen met balans

1.1 A B
Instructie: Vergelijkingen oplossen met de balansmethode (ook met haakjeswegwerken). Elke stap zelf intypen levert meer punten. Maak alle 20 vergelijkingen.
6, (7), 8, 9
Let op: de opgaven tussen haakejs zijn bezuinigings opgaven, die je kunt schrappen, als je het goed begrijpt.
  1.2 A B C
10, (11), 12, 13, 14, 15, 16
 
  1.2 D E 17, 18, 19, (20), 21, (23), 24
  1.3 A B
Formules raden
25, 26, 27, 28, 29, (30), 31, 32, (33)
Instructie: Vind de 10 formules bij de rechte lijnen als je de grafiek hebt. 

  1.3 C
(Lijn bij 2 punten*)
34, 35, (36), 37, (38), 39, 40, 41, 42*
Instructie: Formules maken bij rechte lijnen als je de coördinaten hebt van twee punten op die lijn. 
Let op: vetgedrukte opgaven met een sterretje zijn bedoeld om leerlingen een indruk te geven van wiskunde B.
De computeropdracht met ster is aan het einde ook "B-achtig".
  1.4 A B C 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49  
  1.4 D E
51, 52, 53, 55, 56, (57), 58  
  1.5 A B 59, (60), 61, 62, 63, 64, 65, (66), 67
 
  D Toets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  
  Uitwerkingen D-toets Leren H1 Proefwerk H1