Hoofdstuk 9 Kans en statistiek  Planner klas G2B 07/08

Les Lesstof Huiswerk Toetsen, Deadlines
  9.1 A B
1, (2), (3), 4, 5, 6, 7, 9, (10), 11, 12
Op de opgaven tussen haakjes kun je bezuinigen.
  9.1 C
9.2 A
13, (14), 15, 16, (17), 18
21, 23,
 
  9.2 B
9.3 A
24, 25, 26, 27, 28, 29
33, 34
 
 

9.3 B

35, 36, 37, (38), 39, 40, 41, 42  
  9.4 A B C 44, (45), 46, (47), 48, 49, 50, 51, 52, 53
 
  Uitwerkingen D toets Leren H9 Proefwerk H9 in de proefwerkweek