Hoofdstuk 7 Kwadratische vergelijkingen  Planner klas G2B 07/08

Les Lesstof Huiswerk Toetsen, Deadlines
  7.1 A B C
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Op de opgaven tussen haakjes kun je bezuinigen want deze worden vervangen door de DWO.
  7.1
7.2 A
10, 11
12, 13, 14, 15, 16, 17
 
  7.2 B
DWO deel I
(18), 19, (20), 21, 22, 23
Maak van ontbinden alle opdrachten.
Om 10 punten per vraag te krijgen gebruik je in plaats vn de hulpknoppen het pijltje naar beneden.
  7.3 A B
DWO deel II
(27), (28), 29, (30), 31, 32
Maak van kwadratische vergelijkingen klas 2: activiteit: "product is 0" niveau 1.
 
 

7.3 C D
DWO deel III

33, (34), (35), 36, 37, 38, (39), 40, 41
Maak van kwadratische vergelijkingen klas 2: activiteit: "product is 0" niveau 2 en 3.
 
  7.4 A

42, 43, 44, 45, (46), 47, 49, 50, 51

 
  7.5 A B
DWO deel IV
53, (54), 55, 56, (57)
Maak van kwadratische vergelijkingen klas 2: activiteit: "kwadraat is getal" niveau 1 en 2.
Deadline: DWO deel I t/m IV
  7.5 D 58, 59, (60), 61, 62, 63  
  Uitwerkingen D toets Leren H7 Proefwerk over DWO en 7.1 t/m 7.5