Hoofdstuk 5 Wortels en Pi   Planner klas G2B 07/08

Les Lesstof Huiswerk Toetsen, Deadlines
  5.2 A 13, 14, 15, 17, 18, 19, 5.1 over parabolen doen we later.
  5.2 B 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, (29)
  Waar of niet waar
5.3 A
A t/m G
30, 31, 32, 33, 34
 
  5.3 B C (36), (37), 38, 39, (40), (41), 42, 43, (44), 45 Wel goed de voorbeelden bestuderen.
Alleen bezuinigen als je de A opgaven goed gaan.
 

DW worteltest

Allemaal! SO 5.2 en 5.3
  5.4 A

49, 52, 53, 54, 55

 
  5.5 A

56, 57, 60, 61, 62, 63, 64  
  DW cirkeltest Allemaal!
 
  5.6 A
Extra stof (blz. 192)
65, 66, 67, 68
6, (7)
 
  Uitwerkingen D toets Leren H5 Proefwerk H5