Hoofdstuk 4 Procenten en diagrammen   Planner klas G2x 2009/201008

Les Lesstof Huiswerk Toetsen, Deadlines
  4.1 A B
DW procententest
1, 2, 3, 4,5, 6
1, 2,
Maak aantekeningen!
  DW procententest 3, 4, 5, 6 Gebruik indien nodig het hulpdocument.
  4.2 A
DW procententest
16, 20, 24
7, 8, 9, 10
Gebruik indien nodig het hulpdocument. 
  4.3 A B
27, 28, 29, 30, 31
 
 

4.4 A

32, 33, 34, 35, 37 Docent kijkt procententest na
  CP bij stroomdiagrammen
DW verhoudingen

Maak de drie oefen opgaven over breuken en procenten (antwoorden).

Maak van de ditwis verhoudingen vraag 1 en 2

In plaats van 4.4 B , 39, 40, 41 doen we breuken en procenten
  4.5 A

44, 45,46, 47  
  4.5 B 49, 50, 51, 52
 
  Uitwerkingen D toets Leren H4 Proefwerk H4