Hoofdstuk 3 Vergelijkingen   Planner klas G2X 20xx/20xx

Les Lesstof Huiswerk Toetsen, Deadlines
  3.1 A B 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 
  3.1 C

12, 13, 14, 15, 16
 
  3.2 A
Formules raden
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 
  3.2 B
Lijn door 2 punten
26, 27, 28, 29, 30
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 
 

Balans + en Balans -
DWO
3.3

Oefen Balans + en Balans - net zolang totdat je het begrijpt.
Maak van Lineaire Vergelijkingen Oefenen: Niveau 1 en 2

42, 43
Deadline: Docent kijkt beide computerptactica functie raden en lijn door 2 punten na!
  DWO
3.4

Maak van Lineaire Vergelijkingen Oefenen: Niveau 3 en 4.
46, 51, 54


  DWO

Maak van Lineaire Vergelijkingen Oefenen: Niveau 5.  
  3.5 A 59 ,60, 62, 64, 67, 68, 69
Deadline: Docent kijkt lin. verg. act. 1 t/m 5 na!
  Uitwerkingen D toets Leren H3 Proefwerk H3