Hoofdstuk 4 Grafieken   Planner klas G1b 07/08

Les Lesstof Huiswerk Toetsen, Deadlines
  4.1 A B 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9  
  4.2 A C 10, 11, 18, 19, 20  
  CPI bij Algebra pijlen
4.4 A
Maak het helecomputerpracticum af!
27, 28, 29
 
  CPII bij Stroken met etiketten Maak het helecomputerpracticum af!
 
  DWO stippelpatronen Maak bij stippelalgebta alle 10 vragen van niveau 1  Hulpdocument voor als je vastloopt.
4.4 B 32, 33, 34, 35 SO over CPI, CPII en DWO
  4.4 36, 37, 38  
  D-toets
Herhaling
1, 2, 3, 6
(1), (2), (3), (6)
Herhaling alleen idien nodig.
  Uitwerkingen D-toets Leren H4
Proefwerk Hoofdstuk 4